T +30 210 3803555

Insights

By editor |

Η φοιτητική στέγη ως ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο επίτευξης κοινωνικής συνοχής

Το πρόβλημα με τη φοιτητική στέγη στην Ελλάδα είναι ένα πολύ κρίσιμο και επίκαιρο ζήτημα που επηρεάζει χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους κάθε χρόνο, ενώ οι προκλήσεις για όσους και όσες αναζητούν στέγη, δεν εντοπίζονται μόνο στα δύο κύρια αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιφερειακές πόλεις όπως η Κοζάνη και το Ρέθυμνο. Οι κύριοι λόγοι που συμβάλλουν σε αυτό το μείζον κοινωνικό ζήτημα περιλαμβάνουν τόσο διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κράτους όσο και μεταβαλλόμενες συνθήκες που τείνουν να εδραιωθούν τα τελευταία χρόνια.

Στη δημόσια συζήτηση γίνεται συχνή αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα πάσχει συνολικά από αναποτελεσματική διαχείριση των κτιριακών αποθεμάτων που διαθέτει το δημόσιο είτε σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης (π.χ. ιδιοκτησίες υπουργείων και φορέων) είτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ. ιδιοκτησίες δήμων). Αυτή η συνθήκη αφενός με τις κατάλληλες πολιτικές μπορεί να αλλάξει – αλλά όχι εύκολα – και αφετέρου έχει επηρεάσει άμεσα και την προσφορά φοιτητικής στέγης, καθώς η χώρα διαθέτει έναν περιορισμένο αριθμό δημόσιων φοιτητικών εστιών, οι οποίες όπως έχει αποδειχθεί δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση. Επιπλέον, αρκετοί χώροι συγκατοίκησης και ενοικιαζόμενοι δεν πληρούν τις βασικές απαιτήσεις για άνετη και ασφαλή διαβίωση. Συχνά υπάρχουν προβλήματα με τη θέρμανση, την υδροδότηση, και τη γενική συντήρηση των κτιρίων.

Επιπροσθέτως, όπως πολλοί επαγγελματίες του κλάδου αλλά και ερευνητές επιβεβαιώνουν[1], έχει ανέβει πολύ, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, το κόστος της ιδιωτικής στέγης. Αυτή η συνθήκη έχει επηρεάσει και τους φοιτητές οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν θέση σε δημόσιες εστίες ή για άλλους λόγους μένουν εκτός, συχνά αντιμετωπίζουν πολύ υψηλά ενοίκια και κόστος διαβίωσης. Στις ήδη δυσμενείς συνθήκες έρχονται να προστεθούν δυσκολίες στην εύρεση εργασίας γεγονός που συχνά οδηγεί τους νέους και τις νέες στη χώρα ακόμα και στο να επιλέγουν να μην φοιτήσουν τελικά στις σχολές που έχουν εισέλθει με κόπο και προσπάθεια.

Σχετικά πρόσφατα στοιχεία, δείχνουν ότι οι νέοι και οι νέες που φοιτούν στα Ελληνικά Πανεπιστήμια είναι περισσότεροι από 400.0000 σε όλες τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα). Σε αυτούς, αντιστοιχούν μόλις 12,5 χιλιάδες φοιτητικές κατοικίες μέσα στα πανεπιστήμια, καλύπτοντάς έτσι μόλις το 3% των αναγκών των φοιτητών σε στέγη[2] . Για να αποτυπωθεί ακόμα πιο περιγραφικά το ζήτημα, παραθέτουμε μερικά παραδείγματα όπως την περίπτωση της Πολυτεχνειούπολης στου Ζωγράφου, στην Αττική, που υπάρχουν εστίες αλλά σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν. Ένα από τα σημαντικότερα και πολυπληθέστερα ιδρύματα της χώρας διαθέτει μόλις 565 δωμάτια[3].

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθούν ενδεικτικοί αριθμοί[4] που αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος και σε πιο συγκεκριμένες περιοχές της περιφέρειας, καθώς υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι αρκετά μεγάλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας εκτείνονται μέσω παραρτημάτων σε περισσότερες από μια πόλεις. Συνεπώς, μπορεί να γίνεται γενική αναφορά ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, για παράδειγμα, διαθέτει εστίες, αλλά η πραγματική εικόνα να είναι διαφορετική, καθώς δεν διαθέτει χώρους σε όλες τις πόλεις που έχει παραρτήματα το ίδρυμα. Ακολουθούν ενδεικτικές αναφορές κατά περίπτωση, καθώς ακόμα και η αποτύπωση του προβλήματος της φοιτητικές στέγης αναδεικνύει την επιτακτικότητα της χάραξης και υλοποίησης σχετικών πολιτικών.

Το 2019 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο αριθμούσε 22.737 φοιτητές, ενώ όσοι στεγάζονταν σε δομές του Πανεπιστημίου ήταν περίπου 1.685. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με στοιχεία του 2021, εξυπηρετούνται περίπου 41.000 φοιτητές, ενώ στέγη παρέχεται στην Κοζάνη, στη Φλώρινα και τα Γρεβενά με 581 κλίνες σύνολο. Στην Καστοριά και την Πτολεμαΐδα το ΠΔΜ δεν διαθέτει εγκαταστάσεις διαμονής. Παρόμοια στοιχεία εμφανίζονται και σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην Κρήτη, όπου για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές ήταν 21.148 ενώ για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 οι φοιτητές που μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από τις φοιτητικές εστίες στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο ήταν περίπου συνολικά 446 άτομα. Αν συγκρίνει κανείς έστω κάνοντας την παραδοχή ότι δεν είναι εφικτή η ακριβής σύγκριση λόγω ασύγχρονων στοιχείων, μπορεί να διαπιστώσει ωστόσο το μεγάλο πρόβλημα που ενυπάρχει.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας[5] με 12.000 φοιτητές (το 2020) διέθετε μόνο 40 δωμάτια στο Βόλο ενώ στη Λαμία δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα, φοιτητική εστία παρά το γεγονός ότι φοιτούν πάνω από 4.000 φοιτητές στην πόλη. Εκτιμήσεις δείχνουν ότι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός φοιτητών στη χώρα σήμερα δεν είναι σε θέση από οικονομική άποψη να καλύψει το κόστος του ενοικίου κατά τη διάρκεια των σπουδών. Στην πραγματικότητα πολλές οικογένειες (κυρίως πολυμελείς) ακόμη και αν βρίσκονται λίγο πάνω από το όριο της φτώχειας, δυσκολεύονται να καταβάλλουν το ενοίκιο των παιδιών τους. Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν φοιτητές και οι οικογένειές τους σε πολλές «φοιτητουπόλεις».

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε κάποιες πόλεις δεν υπάρχουν καν εγκαταστάσεις που να ανήκουν στα Πανεπιστήμια αλλά επίσης κάποια από αυτά έχουν προχωρήσει και σε ιδιωτικές μισθώσεις επιπλέον κατοικιών όπου υπάρχει η δυνατότητα. Παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί, ότι εκτός από το ζήτημα της στέγης, συχνά τα Πανεπιστημιακά συγκροτήματα πάσχουν και από δημόσιους χώρους συγκέντρωσης των φοιτητών, οι οποίοι είναι σε αρκετές περιπτώσεις κατεστραμμένοι από την χρήση και ελλιπώς εξοπλισμένοι. Το πρόβλημα με την εύρεση αξιοπρεπούς στέγης πλήττει συνολικά πολλές περιοχές τόσο της χώρας όσο και στην Ευρώπη ευρύτερα. Εκτός από την διευκόλυνση για τους φοιτητές της χώρας, δημιουργούνται παράλληλα καλύτερες προϋποθέσεις για να προσελκύουν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και επισκέπτες φοιτητές αλλά και επισκέπτες καθηγητές από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις τα έργα δεν περιλαμβάνουν μόνο κτιριακές εγκαταστάσεις διαμονής αλλά και χώρους όπως εκπαιδευτικά αμφιθέατρα και πολιτιστικών κέντρων, όπως στην περίπτωση του έργου που αφορά στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Εκεί περιλαμβάνεται η ανέγερση εγκαταστάσεων για 1.100 χώρων διαμονής φοιτητών αλλά και λοιπές εγκαταστάσεις, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν, προσφέροντας βελτιωμένες λύσεις για ουσιαστική αναβάθμιση της ακαδημαϊκής καθημερινότητας των φοιτητών, των καθηγητών αλλά και του διοικητικού προσωπικού των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Το χρόνιο πρόβλημα αυτό έρχονται να λύσουν μεγάλα αναπτυξιακά έργα ΣΔΙΤ σε συνεργασία με πέντε μεγάλα περιφερειακά πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο, προσανατολισμένα να επιλύσουν σε διάφορες περιοχές της χώρας το μείζον αυτό ζήτημα. Η υλοποίηση φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ περιλαμβάνει τη δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων στέγης (διαμερισμάτων), τη συντήρηση και τις επισκευές ώστε να μην εμφανιστούν τα φαινόμενα εγκατάλειψης των κτιρίων αλλά και τη διαμόρφωση ενός συμπλέγματος υποδομών που θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα στη δημιουργία πανεπιστημιακών campus.

Τα οφέλη από την υλοποίηση των έργων αυτών μέσω ΣΔΙΤ είναι πολλά, ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

Συμβολή στη μείωση ανισοτήτων: Βοηθούν στοχευμένα συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού δίνοντάς τους πραγματική ευκαιρία να σπουδάσουν ισότιμα. Δεν είναι λίγα τα παιδιά που ενώ έχουν περάσει σε πόλεις της περιφέρειας επιλέγουν να μην πάνε στις σχολές εξαιτίας του δυσβάσταχτου κόστους διαβίωσης, μεγάλο μέρος του οποίου είναι το κόστος στέγης.

Έμπρακτος συνδυασμός αναπτυξιακής και κοινωνικής διάστασης: Ανάπτυξη και φροντίδα για την κοινωνία δεν είναι αντιθετικές έννοιες αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, σχέδιο και ενεργοποίηση των εργαλείων αυτών με σωστό τρόπο και πρόσημο.

Εφαρμόσιμη πρακτική περιφερειακής ανάπτυξης: Συμβάλουν με έμπρακτους όρους στην περιφερειακή ανάπτυξη, βοηθώντας τις περιφερειακές πόλεις και περιοχές να αποκτήσουν νέα δυναμική. Επιτυγχάνεται έτσι η δημιουργία ισχυρών περιφερειακών πόλεων με την ενδυνάμωσή τους μέσα από έργα που έχουν στο επίκεντρο τους πολίτες.

Συμπληρωματικές υπηρεσίες και χώροι πράσινου: Δεν είναι μόνο οι εστίες ως παροχή καταλυμάτων και διαμονής για τους φοιτητές, είναι και διάφοροι άλλοι χώροι που βρίσκονται πέριξ των εστιών, συνεπώς τα έργα αυτά αφορούν αναπλάσεις ολόκληρων περιοχών αλλά και βελτίωση των ερευνητικών υποδομών.

Ενεργοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας και συμπερίληψη/εμπλοκή (involvement) στο έργο: Τα ίδια τα πανεπιστήμια με τα κατάλληλα τμήματα και προσωπικό μπορούν και πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των χώρων και των εγκαταστάσεων. Δίνεται έτσι η δυνατότητα ενεργοποίησής της ίδιας της κοινότητας (π.χ. αυτό δεν είναι δυνατόν με το εργοστάσιο Λαδόπουλου, έργο που υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ στην Πάτρα).

Οι φοιτητικές εστίες που βρίσκονται εν εξελίξει ως έργα ΣΔΙΤ σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας θα αποτελέσουν νέα σημεία αναφοράς, νέα τοπόσημα για τις περιοχές στις οποίες οικοδομούνται, συμβάλλοντας έμπρακτα στη αναπτυξιακή τους ώθηση αλλά και στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής. Υπό ένα πιο ευρύ πρίσμα, τις φοιτητικές εστίες δεν πρέπει κανείς να τις βλέπει ως μεμονωμένα έργα ανέγερσης κτιρίων όπως για παράδειγμα μια πολυκατοικία αλλά σε συνδυασμό με άλλα μεγάλα αναπτυξιακά έργα στις ευρύτερες περιοχές που δίνουν μια ολιστική ώθηση σε αυτές.  Παράλληλα, η ανάπτυξη φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ δυνητικά απελευθερώνει δημόσιους πόρους, ώστε αυτοί να διοχετευθούν σε άλλα έργα που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω σχημάτων ΣΔΙΤ.

 

[1] Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να ανατρέξει κανείς στο project του Ινστιτούτου ETERON για τη στεγαστική κρίση διαθέσιμο εδώ: https://eteron.org/research/keimeno-politikis-gia-to-dikaioma-stin-oikonomika-prositi-enoikiazomeni-katoikia/ [Προσπελάστηκε στις : 21.11.2023]

[2] Πηγή αναφοράς: Καριώτης, Κ. (2023). Φοιτητική στέγη: Πόσο ακριβή και δυσεύρετη έχει γίνει στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις της επαρχίας, Διαθέσιμο άρθρο στο: https://www.ertnews.gr/eidiseis/oikonomia/elladaoikonomia/foititiki-stegi-poso-akrivi-kai-dyseyreti-exei-ginei-stin-athina-kai-stis-megales-poleis-tis-eparxias/  [Προσπελάστηκε στις: 12.10.2023]

[3] Επεξεργασία της FCNC Financial Advisors.

[4] Επεξεργασία της FCNC Financial Advisors.

[5] Επεξεργασία της FCNC Financial Advisors.

Employee Privacy Notice

Notification for the Processing of Personal Data

(Articles 13, 14 of Regulation (EU) 2016/679)

The Company called as FCNC FINANCIAL ADVISORS Μ.Ε.Π.Ε., with tax identification number 95452665, having its registered office at 58, El. Venizelou (Panepistimiou) str., P.C. 106 78, Athens, Greece, website www.fcnc.gr and contact number +30 210 3803555 (hereinafter called as the “Company”), handles with responsibility and as a matter of fundamental importance the issues of processing personal data and privacy and complies with Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and the repealing of Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter referred to as “GDPR”) and the relative Greek legislation.

In light of the above, we provide you with this Notification according to Articles 13, 14 of the GDPR, in order to inform you about the way we collect and process your personal data in terms of your interest for future collaboration with our Company.

 1. Controller

The Controller for the collection of your data and their procession for the purpose of ensuring our smooth and seamless cooperation is the Company, as defined above. That means that the Company determines the purposes and means of processing your personal data, in accordance with the GDPR and the data protection legislation in general. 

 1. Sources of personal data collection

The Company at first collects your personal data directly from you and not from third parties. The Company may also retrieve your personal data published on the Internet (e.g. professional social media). Therefore, your personal data are considered to be a necessary condition for initiating and ensuring smooth cooperation with you, while any refusal of granting such data could be a major obstacle either to its continuation or its termination.

 1. Processing of personal data and legal bases

The following table lists the purposes of processing of personal data collected by the Company for the above mentioned purposes, the categories of the data collected, as well as the legal basis for such processing.

Purpose of Processing

Personal Data

Legal Basis of Processing (GDPR provisions)

1. Job Post publishment (e.g. LinkedIn)

Personal details,

contact and post details, cv data and referrals (if applicable)

Art. 6 (1) (f) – processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller and, especially, the selection of proper employees.

2. Interview arrangement – evaluation  

Personal details,

contact and post details

Art. 6 (1) (f) – processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller and, especially, the selection of proper employees.

 1. Disclosure to third parties and recipients

The aforementioned personal data may be notified on a case-by-case basis to external partners that lawfully have been contracted by the Company (e.g. hr companies), to serve the purposes of processing, as set out in paragraph 3 above.

 The Company does not transfer your personal data to third countries or international organizations.

 1. Security

The Company shall process your personal data in a manner that ensures its protection by taking all appropriate organizational and technical measures for data security and its protection against accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure or access and any other form of illicit processing.

 1. Subjects’ rights

This section presents your rights with respect to your personal data. These rights are subject to certain exceptions, reservations or limitations. Please submit your requests responsibly. The Company will respond as soon as possible and in any case within one (1) month of receipt of the request. If the review of your request is going to take longer, you will receive relevant information. To exercise your rights, you can contact us on the following email-address: gdpr_fcnc@fcnc.gr

The Company ensures the exercise of your rights:

6.1. The right to information 

You have the right to request and receive clear, transparent and easily understandable information about how we process your personal data in accordance with the Company’s policies and procedures.

6.2. The right to access

You have the right to access your personal data free of charge, in accordance with the relevant policies and procedures of the Company, with the exception of the following cases where there may be a reasonable charge to cover the administrative expenses of the Company:

 • manifestly unreasonable or excessive / repeated requests, or
 • additional copies of the same information.

6.3. The right to rectification

You have the right to ask for your personal data to be corrected if it is inaccurate or incomplete, in accordance with the relevant policies and procedures of the Company.

6.4. The right to erasure («to be forgotten»)

You have the right to request the deletion or removal of your personal data when it is no longer necessary for the purposes collected or there is no legitimate reason to continue processing it in accordance with the Company’s policies and procedures. The right of deletion is not absolute, to the extent that there is a particular legal obligation or other legitimate reason for the retention of your personal data by the Company.

6.5. The right to restriction of processing

In some cases, you have the right, in accordance with the relevant policies and procedures of the Company, to restrict or remove further processing of your personal data. In cases where processing has been restricted, your personal data remains stored, without further processing.

6.6. The right to data portability

You have the right to request your personal data, which you have provided us with in a structured, commonly used and machine readable format, and to transfer that data to another controller in accordance with the relevant policies and procedures of the Company.

6.7. The right to object

You have the right to oppose, at any time and for reasons related to your particular situation, to the processing of your personal data based on Article 6 (1) (f) of the GDPR (processing for reasons of lawful interest of the Company), on the basis of that provision. In such a case, the Company as controller will no longer submit the personal data unless it demonstrates imperative and legitimate reasons for processing that override the interests, rights and freedoms of the subject, or the filing, exercise or support legal claims.

6.8. Rights on automated decision-making mechanisms

The Company does not make automated individual decision-making, including profiling.

6.9. How to exercise the right

The exercise of the aforementioned rights takes place with the submission of a written application to the Company in accordance with its policies and procedures. The Company reserves the right to reply no later than one month after receiving the request, in accordance with the terms of the GDPR.

 1. Retention period for personal data

For each category of personal data, the Company determines the retention period in accordance with the provisions of the law and its policies and procedures.

 1. Company’s Representative for data protection affairs

For any matter related to the procession of personal data and the current notification, please contact with the

Company’s Representative 

Hara Papadakou

Telephone

+30 210 3803555

e-mail:

gdpr_fcnc@fcnc.gr

 1. Contact of the Data Protection Authority

For further information and advice on your rights or to submit a complaint, you may contact the Greek Data Protection Authority:

Address: 1-3, Kifisias Avenue, P.C. 115 23, Athens, Telephone: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr

 1. Amendments of the present Notice

We aim to review and keep up-to-date the present Notice in order to comply with privacy laws and new developments. Any updates to this Notice will be communicated to you immediately.